خبرها

اخبار

خبرها

 مکه 98 در شد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رییس بیمارستان مکه مکرمه در حج 98 منصوب شد