فال حافظ

فال حافظ

صبا اگر گذري افتدت به کشور دوست
به جان او که به شکرانه جان برافشانم
و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار
من گدا و تمناي وصل او هيهات
دل صنوبريم همچو بيد لرزان است
اگر چه دوست به چيزي نمي خرد ما را
چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
بيار نفحه اي از گيسوي معنبر دوست
اگر به سوي من آري پيامي از بر دوست
براي ديده بياور غباري از در دوست
مگر به خواب ببينم خيال منظر دوست
ز حسرت قد و بالاي چون صنوبر دوست
به عالمي نفروشيم مويي از سر دوست
چو هست حافظ مسکين غلام و چاکر دوست

تعبیر فال : در انتظار خبری از کسی هستی که برایت مهم است و در اضطراب به سر می بری. نا امید نباش. به زودی خبرهای خوبی به تو خواهد رسید.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.