فال حافظ

فال حافظ

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل
به خلق و لطف توان کرد صيد اهل نظر
ندانم از چه سبب رنگ آشنايي نيست
چو با حبيب نشيني و باده پيمايي
جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب
در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ
که سر به کوه و بيابان تو داده اي ما را
تفقدي نکند طوطي شکرخا را
که پرسشي نکني عندليب شيدا را
به بند و دام نگيرند مرغ دانا را
سهي قدان سيه چشم ماه سيما را
به ياد دار محبان بادپيما را
که وضع مهر و وفا نيست روي زيبا را
سرود زهره به رقص آورد مسيحا را

تعبیر فال : غرور و تکبر را در زندگی از خود بران و با دوستان و آشنایان مهربان باش و در هنگام بی نیازی و آسایش به فکر سختی و مشقت زندگی دیگران هم باش. با مهربانی و دوستی و با یاری دیگران می توانی زندگی راحتی داشته باشی. با مردم متکبر و خودپسند همنشینی نکن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sholoogh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sholoogh.ir